Sản phẩm > NGÓI MÀU THÁI LAN > NHÓM ĐẶC BIỆT

Wood Tone - M015

Kích thước ngói 420 x 330 mm
Khoảng cách cho phép 340 x 320 mm
Định lượng cho 1m2 9,8 - 10,4 viên/m2
Trọng lượng cho 1 viên +- 4 kg
Trọng lượng cho 1m2 +- 40 kg/m2
Tiêu chuẩn  TC 01:2006/CMVC
Độ dốc cho phép 17 o - 90 o
Độ dốc tối ưu 30 o - 35 o
Phần phủ chồng mí 8cm - 10cm