Sản phẩm > PHÂN PHỐI NGÓI LẤY SÁNG BẠCH MÃ

Ngói Lấy Sáng Bạch Mã Lợp Ngói Sóng Lớn Naka

Kích thước ngói 420 x 330 mm
Kích thước sau khi lợp 360 x 310 mm
Định lượng cho 1m2 9 viên/m2
Trọng lượng cho 1 viên 0,8 kg
Trọng lượng cho 1m2 7,2 kg/m2
Tiêu chuẩn phù hợp JIS A5402(tiêu chuẩn Nhật Bản)